www.militaar.net
http://www.militaar.net/phpBB2/

Radarid, raadioluure ja tuulepargid
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=39&t=42348
1. leht 32-st

Autor:  koll [ 28 Aug, 2018 0:05 ]
Teema pealkiri:  Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Mis teema nendega on, et nad järjest suuremasse konflikti kerivad? Näiteks riik ise müüs hoonestusõiguse Lüganuse VV kaudu Sõnajalgadele (Aidu Tuulepark oü) https://www.riigiteataja.ee/akt/327012015013, kui nüüd teeb igasuguseid trikke, et tuuleparki ei tuleks (leidsin Kminni dokumendiregistrteist täiesti kategoorilise dokumendi) http://www.kaitseministeerium.ee/dok-re ... E2002D254C , mis seletab ära kogu trikitamise. Dokumendis viidatud õigusaktid Sõnajalgade ehituslubadele ei peaks kohalduma, kuna need väljastati 26. veebr 2015 ja 3. märts 2015.
Nüüd on asi kerinud juba sinna kanti, et 1 minister volitab teist ilma volitusõiguseta (vt 1.-st dokumenti) lõpetama üldse tuulepargi hoonestusõiguse lepingut http://www.kaitseministeerium.ee/dok-re ... CC00528BC3 , mille peale Lüganuse vallavanem kaebas peaministrile https://dhs.riigikantselei.ee/avaliktea ... 808722.pdf .

Kaitseministeeriumi avaldus kohtus asjas 3-17-911 on minu arust nahaalsuse tipp: Teemaplaneering, mille
kooskõlastusele rõhutakse määruskaebuses, ei ole ehitamise aluseks olev dokument ning selle
kooskõlastusest ei tulene kolmandale isikule õiguspärast ootust, et Kaitseministeerium
kooskõlastab igal juhul ehitusprojekti ning isik saab ehitustegevust teostada.
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahend ... +tuulepark (asi 3-17-911 Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium 30.06.2017 lk 5 keskel). Kui sedasi edasi minna, siis muutuvad planeeriningud mõttetuteks.
PS. Ma pole kuidagi Sõnajalgadega seotud ega luni neile mingitki kaastunnet. Huvitab vaid riigi mäng antud asjas.

Autor:  Väino [ 28 Aug, 2018 15:41 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Kui tuulikud häirivad radarite tööd, siis ei tohi neid ju sellistesse kohtadesse ehitada ja mineviku bürokraatiaapsude tehtud kahjud tuleb kompenseerida. Haige värk oleks kui kamin ei saaks radarite pimendamist takistada. Arusaamatuks jääb, miks on riigiisad sellisel juhul Aidu tuulepargile rohelist tuld näidanud. Tuulikute mõju radaritele pole ju mingi värske avastus. Kui aga infoagentuur NSR teated radareid mitte häirivatest tuulikulabadest paika peavad, siis muutub tuulepargi rajamise takistamine mõistetamatuks kiusamiseks.
_____________________________________
Ainult minu mõtted, ilma erilise taustainfota.

Autor:  Kapten Trumm [ 28 Aug, 2018 16:11 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Konks on selles, et 2015. a keskel (vist 1 juuli) jõustus uus ehitusseadus oma rakendusaktidega ja sealhulgas ka nõue, et kõik, teatud kõrgusest (vist 29 m oli) rajatavad asjad tuleb kaminaga kooskõlastada. Sinna alla kuuluvad ka KV objektide ümber 2 km raadiuses olevad mürakaitsevööndid, kus millegi ehitamisel tuleb juba projekteerimistingimused kaminaga kooskõlastada ja selle käigus võib kamin nõuda notariaalse talumiskokkuleppe sõlmimist (vältimaks raha nõudmist müra eest tulevikus).

Ühesõnaga, praegu midagi tehes või arendades tuleb jälgida veel ühte asja. See mürakaitse teema on ka maa-ameti kaardirakenduses piirangute kaardil näha.

Autor:  koll [ 29 Sept, 2018 1:30 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Lüganuse VVolikogu 12.09.2018 protokoll, milles p-s 2 on teemat veidi lahatud. Põhiväide on see, et Kamin ja EE mängivad koos ühte väravasse elik korruptsioon riiklikul tasemel. https://atp.amphora.ee/lyganusevv/index ... 8&af=97396

Autor:  Roamless [ 29 Sept, 2018 11:02 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Või siis hoopis märksa tavapärasem korruptsioon kohalikul tasandil.
Ehitame tuulikute vundamendid kõrgemaks ja paneme pikemad labad ehk rikume varasemaid kokkuleppeid. No problems. Eriti kohalikul tasandil.

Meedias ja Kaitseminis lubati ka uut tehnoloogiat, aga volikogus sellest huvitav küll ei räägitud.

Autor:  koll [ 29 Sept, 2018 18:24 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Praegu on kamina seisukoht sinna 0 tuuleparki (kamina 2015 a määruse muudatusega), mitte 2 m labad lühemaks. Planeeringu järgi pandi radarijaamast lähtuvalt tuulikud 5 kiire peale, kui kõige lähem vb olla veel oma kõrguses kotib, siis järgmistel on koonuses ruumi rohkem.
Samas on tegu VV Valitsuse varasema otsusega sinna park teha nö Põxiti järgselt.
Materjalis on kirjas ka see, et Sonda vald käis samal teemal kminaga kohtus ja viimane sai ära.

Hoonestusõiguse parseldamine on huvitav- Keskonnaministeerium Lüganuse vallale ja viimane Aidu Tuulepark oü-le. Nüüd kamin keksib, et võtavad Aidu Tuulepark oü-lt HÕ ära, kuigi kamin pole seda parseldanud ja seda enam Aidu Tuulepargile. Samas hoonestusõiguse tasu tuleb kogu aeg maksta.

Põhiseadus § 154 järgi
Tsiteeri:
kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt.

Siin on jutt seadustest, mitte määrustest ja KOV-id otsustavad KÕIKI kohaliku elu küsimusi ja nad on ISESEISVAD. Näis, mis sest jamast tuleb.

Autor:  Roamless [ 29 Sept, 2018 21:24 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Eks kohus otsustab. Ühe raundi on Sõnajalad juba halduskohtus kaotanud.

Tsiteeri:
Tsiteeri:
kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt.


Siin on jutt seadustest, mitte määrustest ja KOV-id otsustavad KÕIKI kohaliku elu küsimusi ja nad on ISESEISVAD. Näis, mis sest jamast tuleb.


Nagu Sa kirjutad, siis põhiseadus sätestab, et KOVid tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Ehk iseseisvalt küll, aga seaduste antud piirides.

Mu sõber on Sõnajalgadega äri ajanud. Tema ja ka teiste temasuguste kogemus on, et kahjuks peab Sõnajalgadega äri ajades alati olema juristid käepärast.

Autor:  koll [ 01 Okt, 2018 10:48 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Eks juura ümbritse meid igati, S-e ma siin kommenteerida ei tahaks.
Kuid PS-i kommenteeritud väljaandest PS § 154 kohta leidsin huvitava lõigu:

1.2.1 Kohaliku elu küsimuste iseseisev otsustamine tähendab, et volikogu liikmed saavad otsuseid langetada sõltumatult riigi keskvõimust ning seada esikohale kohalikud huvid. KOV volikogu liikmete jaoks tähendab see võimalust riigi ja kohaliku huvi konflikti korral langetada kohaliku elu küsimustes otsuseid sõltumatult, oma kogukonna huvides (RKÜKo 19.04.2005, 3-4-1-1-05, p-d 17–18).

http://www.pohiseadus.ee/index.php?sid=1&ptid=171&p=154

Kuna tsitaat tugineb Riigikohtu otsusele, siis ma temas väga kahelda ei julgeks. Kordan veel kord üle, et määrus ei ole seaduse jõuga akt- on ministri õigusakt. KOV-e kotivad seadused (st parlamendi aktid). Rohkem juttu toodud viite all, ma seda siin ümber jutustama ei hakkaks.

Autor:  Kriku [ 01 Okt, 2018 10:57 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Jah, riigi poolt kehtestatud seaduste piirides, nagu PS ütleb ja siin selgitatud.

Autor:  koll [ 01 Okt, 2018 11:14 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Just, ja mul jääb küsimus, kas Ehitusseaduses nõutud kooskõlastamine tähendab nõusoleku saamist või lihtsalt kamina teavitamist. Seda enam, et varem väljastatud, 2013 ehituslubadel oli olemas ka kamina nõusolek. See, et kamin 2015 treis mingi määruse, millega keeras sisuliselt selle äri kinni, kas see ikkagi puutub asjasse või mitte. Eks siis näis. Kooskõlastamise mõiste on HMS § 16-s, mis tegelikult ei ütle mitte s--gi.

Kooskõlastus ja arvamus
(1) Kui taotluse lahendamiseks on vaja teise haldusorgani kooskõlastust või arvamust ja seda ei ole antud, edastab haldusorgan taotluse koopia koos dokumentidega teisele haldusorganile, näidates ära tähtaja, mille jooksul tuleb teha otsus kooskõlastuse andmise kohta või esitada arvamus. Taotleja võib ise korraldada kooskõlastuse või arvamuse saamise, kui see on menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik.

(2) Kui teine haldusorgan ei ole kooskõlastamisest määratud tähtajaks keeldunud ega tähtaega pikendanud, loetakse kooskõlastus antuks. Kui teine haldusorgan ei ole arvamust määratud tähtajaks andnud ega tähtaega pikendanud, võib taotluse lahendada teise haldusorgani arvamuseta.

Autor:  Kriku [ 01 Okt, 2018 11:16 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Kooskõlastamine tähendab alati nõusoleku saamist.

Autor:  koll [ 01 Okt, 2018 11:19 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Kui see täpselt seda tähendaks, siis poleks mõtet mõisteid hägustada, vaid nii Ehitusseadustikus kirjutada. Näiteks planeerimismenetluses on negatiivse kooskõlastuse kohta Kohtu poolt kirjutatud:
Vastupidi, PlanS § 17 lõike 4 sõnastusest järeldub, et kooskõlastamine PlanS § 17 tähenduses ei ole üksnes nõustumus, vaid on kooskõlastuse andja seisukoht, s.o positiivse kooskõlastamise kõrval on võimalik ka negatiivne kooskõlastus, s.o kooskõlastamata jätmine. Seesugune negatiivne kooskõlastus on planeeringu koostamise korraldajale siduv planeeringulahenduse samal kujul kehtestamise üle otsustamisel, ent ei kujuta endast planeeringu vastuvõtmise keeldu.

http://www.tuuleenergia.ee/2014/12/koht ... la-kaebus/

Autor:  Kriku [ 01 Okt, 2018 11:24 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Ei hägustatagi, vaid kasutatakse väga selget mõistet, mis on kogu avalikus halduses samas tähenduses käibel. Vt. näiteks eelnõude kooskõlastusringe vms.

Autor:  koll [ 01 Okt, 2018 11:26 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Täiendasin eelmist postitust. Lisan ainult mäluvärskenduseks, et kamin kehtestas oma määruse ligi 4 kuud hiljem, kui vallavalitsuse poolt väljastati uued ehitusload. https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015014

Autor:  A4 [ 01 Okt, 2018 14:43 ]
Teema pealkiri:  Re: Radarid, raadioluure ja tuulepargid

Nii palju, kui mina olen aru saanud, on selle vaidluse ajajoon ja probleemi sisu lühidalt kokkuvõttes järgmine: Kaitseministeerium andis omal ajal kooskõlastuse planeeringule või eelprojektile, kus tuulikute kõrgus oli piiratud selliselt, et see oleks häirinud minimaalselt Kellavere radari ja raadioluuresüsteemide tööd. St Kaitseministeerium oli päri tuulepargi rajamisega Aidusse eeldusel, et ei ületata teatud kõrgust. Hiljem andis kohalik omavalitsus ehk Lüganuse vald välja ehitusloa aga juba hoopis kõrgemate tuulikute rajamiseks kui Kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud, lisaks hakkas arendaja ka tuulikute alla rajama paarikümnemeetriseid taldmikke, mis tuulikute kõrgust veelgi suurendavad. St küsimus pole selles, et Kaitseministeerium oleks vahepeal ümber mõelnud ja kannapöörde teinud, vaid selle üle, et peetaks kinni nendest piirangutest, millele omal ajal kooskõlastus anti. Ääriveeri paistab see kõik välja ka Sõnajala sõnadest vallavolikogu istungi protokollis – mis need paar meetrid nüüd ikka riigikaitset ohustavad – ja võimsatest taldmikest pole muidugi sõnanagi juttu.

Aga suures plaanis liigub asi muidugi selle poole, et teatud tsoonides ida- ja kagupiiri ääres edaspidi ilmselt uute tuuleparkide püstitamiseks enam naljalt lubasid ei anta. Sarnaselt on see näiteks Soomes – seal on kogu idapiiril 50 või 70 kilomeetri laiuselt sisuliselt keelutsoon tuulikute jaoks. Selle võrra rohkem lastakse aga tuulikuid püsti ajada Botnia lahe rannikule.

1. leht 32-st Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/