www.militaar.net
http://www.militaar.net/phpBB2/

Relvaseadus
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=41&t=20668
54. leht 145-st

Autor:  mutionu [ 22 Sept, 2016 15:08 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

maskeerimisvork kirjutas:
Pigem oleks olulisem see, et pood ei pea nägema ostja elukohta/hoiukohta vaid ainult seda kas ja millise kaliibri jaoks on ostuõigus ning mis koguses (sport, jaht vms).


Milleks see viimane? Relvaseaduses on juttu hoidmisest, mitte ostmisest.

Autor:  maskeerimisvork [ 22 Sept, 2016 15:53 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

Novot, sellepärast ongi need asjad vaja üle rääkida, et kõik ei saa ilmsetest asjadest ühtemoodi aru. Täna on relvaloa peal kirjas relva hoiukoht, poest moona ostmiseks tuleb luba näidata, järelikult poodnikule tekib info, kus antud relva (ja moona) hoitakse. Aga miks peab poodnik seda teadma? Tema asi on teada kas ta võib moona müüa, kui võib siis millist ja kui palju. Kõik.

Autor:  vtl [ 04 Okt, 2016 0:22 ]
Teema pealkiri:  Relvakapi laegas

Relvaseadus §46 lõige (6) ütleb, et "Padruneid, püssirohtu ja sütikuid hoitakse relvakapis relvadest eraldi lukustatavas osas või relvahoidlas."

Siseministri määrus "Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused" §8 lõige 2 ja 3 täiendavad lakooniliselt: "Relvakapis peab olema vähemalt kaks eraldi lukustatavat laegast, millest üks on ettenähtud laskemoona ja sütikute ning teine püssirohu hoidmiseks." ja "Ainult padrunite ja/või sütikute hoidmisel võib relvakapil olla üks eraldi lukustatav laegas."

Mitte kusagilt seadusest ei loe välja, milline see laegas ning selle lukk peavad olema. Erinevatest allikatest olen saanud erinevat ja vastuolulist infot:
a) Ühe rajooni piirkonnakonstaabel väitis, et tegu võib olla suvalise lukustatava plekk-karbiga (näiteks bürootarvete kaupluses müüdav mündikarp), mille tõstad lihtsalt relvakappi sisse.
b) Üks teine relvanduse ja kohaliku seadusandlusega kokku puutunud ametimees väitis jällegi, et too laegas peab olema kindlalt relvakappi sisse ehitatud ja sinna püsivalt fikseeritud, vastasel korral on tegu laskemoona hoidmise nõuete rikkumisega.

Ühe laekaga kappe, mis nõuetele vastavad, leiab igas valikus, aga kui nüüd tahaks lisaks padrunitele ka püssirohtu relvakapis hoida, mida siis teha? Mina ei ole kahe laekaga relvakappi meil müügis näinudki. Omaenese tarkusest võtaks Nato metallist laskemoonakasti (pildil), riputaks sinna külge tabaluku ja tõstaks relvakapi põhja. Tundub igati turvaline ja mõistlik. Relv, laskemoon ja püssirohi on lahus ning viimased eraldi lukkude taga.

Aga kuidas seadusesilm vaatab?

Ei taha ka riskida relvaloa peatamisega seoses ReS §43 lg (1) p 3) järgi ("kontrollimisel on tuvastatud, et loa omajal ei ole käesolevas seaduses ettenähtud tingimusi relva ja laskemoona hoidmiseks;")

Pilt

Autor:  Walter2 [ 04 Okt, 2016 7:50 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvakapi laegas

Eesti Vanglatööstus (Kalmistu tee 22) veel paar aastat tagasi valmistas 2 laekaga relvakappe, kas veel neid pakub ei oska öelda.

Autor:  1661 [ 04 Okt, 2016 10:15 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvakapi laegas

Tere.
Tõmba see kast relvakapi pöhja kahe poldi vöi neediga kinni.
...ja siis öeldakse, et ei vasta x standardile jne.

Toomas

Autor:  sammal.habe [ 04 Okt, 2016 12:06 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvakapi laegas

minu konstaablile tabalukuga nato moonakastike igatahes sobis.

Autor:  Madis22 [ 12 Okt, 2016 16:42 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

Kas kaitseliidu relvaloa omanik võib osta oma relvale sobivat moona ja selle komponente? Kas kaitseliidu relvaloa omanik võib osta musta püsirohtu?

Autor:  Liivar [ 12 Okt, 2016 19:57 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

Madis22 kirjutas:
Kas kaitseliidu relvaloa omanik võib osta oma relvale sobivat moona ja selle komponente? Kas kaitseliidu relvaloa omanik võib osta musta püsirohtu?


Jah võib. Aga hoitava moonakoguse saad teada relvuri käest (erinev RS-es lubatust). Püssirohtu kuni 1 kg iga tulirelva kohta, kuid kokku mitte üle 5 kg (vahet pole kas must või suitsuta).

Autor:  tonu adrik [ 14 Okt, 2016 13:14 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

Liivar kirjutas:
Madis22 kirjutas:
Kas kaitseliidu relvaloa omanik võib osta oma relvale sobivat moona ja selle komponente? Kas kaitseliidu relvaloa omanik võib osta musta püsirohtu?


Jah võib. Aga hoitava moonakoguse saad teada relvuri käest (erinev RS-es lubatust). Püssirohtu kuni 1 kg iga tulirelva kohta, kuid kokku mitte üle 5 kg (vahet pole kas must või suitsuta).


Kas see püssirohu ja sütikute ostmise luba tuleneb mõnest KL määrusest vms ?

Minu andmetel on kehtiva relvaseaduse alusel neid kahte komponenti võimalik osta vaid neil relvaomanikel, kellel on spordi- või jahirelva märge, sest vaid neile ei laiene padrunite valmistamisel tegevusloa nõue. Seetõttu nt üksnes enesekaitse relvaloa alusel püssirohtu ja sütikuid seaduse järgi müüa ei saa. Kuidas praktika, see on hoopis iseküsimus, et aga kindel olla, soovitaksin oma prefektuuri lubadeteenistusest järgi uurida.

Tõnu

Autor:  Tapper [ 14 Okt, 2016 23:23 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

ostmise koht ep tea,
kuid par46 punkt 5 toodud kogused ei määratle kuidagi, et peaks jahirelv olema, (kogus on toodud tulirelva kohta punkt 6 ja 7) ega mäleta miskit piirangut ka mujalt relvaseadusest.

Samas annan aru, et vaidlen adrikuga seetõttu tunnen kuidagi õhukse jää peal ennast...

Autor:  alban [ 15 Okt, 2016 9:54 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

Kaitseliidu relvaloale kantakse ka relva eesmärk, milleks võib olla ka sport. Kaitseliidu seaduse paragrahv 46 lg 7 kohaselt sätestab lubatud laskemoona kogused relvaseaduse paragrahv 46 ja selle lg 5. Relvaseaduse lg 5 loetleb oma alapunktides ka sütikud ja püssirohu. Kui seadusandja oleks tahtnud välistada sütikud ja rohud, siis oleks ta pidanud Kaitseliidu seaduses täpsustama relvaseaduse 46 lg 5 alapunkte. Seda tehtud ei ole ja järelikult võib kaitseliidu relvaloa alusel osta ka sütikud ja rohtu. Piiranguid sportlaseks või jahimeheks olemise kohta seadused ei kehtesta. Padrunite arvu piirab loale kantud relva eesmärk.

Autor:  tonu adrik [ 15 Okt, 2016 13:50 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

Minu posti viimane lause oli, et küsige oma prefektuurist järgi. Kunagi ei tea, kuidas kuskil parajasti "tavandiõigus" (loe: nii on alati tehtud) sellesse teemasse suhtub.

Probleemiks on meie kehtiva seaduse üldsõnalisus ja paljude asjade, s.h. musta rohtu kasutavate eestlaetavate relvadega laskmise, regulatsioon üldse.

Seaduses on kirjas, et padruni komponendid on muuhulgas püssirohi ja sütikud. RelS § 73 lg 4 ütleb, et tegevusloa nõue laskemoona valmistamiseks (mis tuleneb sama seaduse § 66 lg 1 p 1´) padrunikomponentidest (s.h. püssirohust ja sütikutest) ei laiene füüsilise isiku poolt kodusel teel jahipidamise ja sportimise eesmärgil padruni valmistamisele.

Siit, ma olen millegipärast sellisel arvamusel, tuleneb kohe "organite poolt" küsimus - aga milleks te püssirohtu ja sütikuid ostate ? Padrunite laadimiseks ? Ei ? Kas siis ehk lõhkekeha valmistamiseks ? ;) Musta rohuga eestlaetava relvaga laskmiseks ? Ilmselt see variant, aga kuna seda Eestis praktikas pole sisuliselt viimased 25 aastat vähemalt avalikkuse teada toimunud, siis politsei sellest ka suurt midagi ei tea, ja mida ei tea, ei oska ka kuidagi reguleerida ega reageerida. Spetsialistide arvamusi pole samal ajavahemikul suurt kuulda võetud, vähemalt mitte tasemel, mis oleks tinginud asja konkreetse reguleerimise seadusandlikul tasemel, et ei peaks igaüks oma mõistusest ja arvamisest lähtuma. Mis tihtipeale ei ühti (ja ma ei parafraseeri siin endist presidendikandidaati ;) ) täidesaatva võimu (s.t. politsei) seisukohtadega, vähemalt mitte enne kui on asjas jõustunud kohtuotsus mis siis lõpuks tõlgendaks piisaval tasemel olemasolevat seadust. Nii et käesolev punkt, nagu ka kümned muud "lahtised otsad" relvaseaduses tegelikult ootavad seaduskuulekate kodanike poolt kohtusse andmist selguse saamiseks. Paljud meist seda Kolgatat on valmis ette võtma ? Tundes eestlaste valmidust sellises asjas osalema ja ette võtma, ma nö. "would not hold my breath" ( ehk "hinge kinni ei hoiaks").

Seega, ma lihtsalt "süsteemis" ja selle ligiduses 25+ aastat (ja tiksub) "veetnuna" toon välja veidi "süsteemi" mõtlemismudelit, et te saaksite vähe täiendavama vaate kuidas mingitele küsimustele ses masinavärgis tõenäoliselt reageeritakse ja milliseid küsimusi võidakse esitada. Reeglina on ametnikud küllaltki relvakauged inimesed, kes teevad seda tööd ainult seepärast, et see töö on neile määratud. Samahästi ja identse innukusega võiksid nad ilmselt mingeid kalanduseeskirju või heina säilitamise nõudeid paberile genereerida. Isiklikku huvi relvade ja relvanduse sisu vastu reeglina absoluutselt ei ole, olen näinud ka tipptasemel pigem põlglikku suhtumist kogu sellesse küsimusse ja täielikku mõistmatust küsimuses, miks inimesed üldse relvadest huvituvad, ja et asi on kaudselt ohtlik, tuleks see värk üldse kokku tõmmata ja ära lõpetada. Nii et ei tasu ootusi "kiirele ja positiivsele" lahendusele eriti kõrgel hoida, eriti kui pole kohtuotsuse näol §-i ametnikule vastu pead andmiseks tagataskust võtta. Või siis valmidust see § kohtust endale välja võidelda.

Tõnu

Autor:  Walter2 [ 15 Okt, 2016 14:39 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

tonu adrik kirjutas:
Minu andmetel on kehtiva relvaseaduse alusel neid kahte komponenti võimalik osta vaid neil relvaomanikel, kellel on spordi- või jahirelva märge, sest vaid neile ei laiene padrunite valmistamisel tegevusloa nõue. Seetõttu nt üksnes enesekaitse relvaloa alusel püssirohtu ja sütikuid seaduse järgi müüa ei saa. Kuidas praktika, see on hoopis iseküsimus, et aga kindel olla, soovitaksin oma prefektuuri lubadeteenistusest järgi uurida.
Tõnu

Siit loen siis välja et näiteks sileraudse enesekaitse relva jaoks preventiivsete soolapadrunite laadimine on inimsusevastane kuritegu ning seaduslik ja ründajale üheselt mõistetav oleks kohe peotäis haavleid teele panna.

Autor:  oliver [ 15 Okt, 2016 15:17 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

Seadus seaduseks aga eelmine nädal sai küll vara kaitseks 9x19 loaga musta rohtu osta.

Autor:  tonu adrik [ 15 Okt, 2016 20:03 ]
Teema pealkiri:  Re: Relvaseadus

oliver kirjutas:
Seadus seaduseks aga eelmine nädal sai küll vara kaitseks 9x19 loaga musta rohtu osta.Nagu klassikud on öelnud, siis just - seadus seaduseks, aga tegelik elu läheb edasi. Seni kuni keegi ei hakka näpuga järge ajama (meie tingimustes - kuni pole mingit jama olnud) , läheb edasi nii nagu alati on olnud. Kui aga "sitt ventikasse lendab" ... eks siis saame teada asjade tegeliku seisu ;)

Ühel ennast "kaasaegseks õigusriigiks" pidaval kooslusel ei tohiks muidugi sellist "seisu" tekkida, aga eks vanemad kamraadid ka tänase üle vast eriti ka ei imesta...

Tõnu

54. leht 145-st Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/