www.militaar.net

Militaarteemad minevikust kaasaega
Tänane kuupäev 20 Sept, 2020 14:07

Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
Tee uus teema Vasta teemale  [ 13 postitust ] 
Autor Sõnum
 Teema pealkiri: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 01 Sept, 2012 12:18 
Eemal
Liige

Liitunud: 28 Dets, 2004 21:45
Postitusi: 2150
TALLINNA ÜLIKOOL HUMANITAARTEADUSTE DISSERTATSIOONID
TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON HUMANITIES 29

PEETER KAASIK

NÕUKOGUDE LIIDU SÕJAVANGIPOLIITIKA TEISE MAAILMASÕJA AJAL JA SÕJAJÄRGSETEL AASTATEL:
Sõjavangide kinnipidamissüsteem Eesti näitel ja hinnang sõjavangide kohtlemisele rahvusvahelise õiguse järgi

Tallinn 2012

Dissertatsioon on lubatud kaitsmisele filosoofiadoktori (ajaloo) kraadi taotlemiseks Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste doktorinõukogu poolt 8. juulil 2012. aastal
Juhendajad: Magnus Ilmjärv, filosoofiadoktor, Tallinna Ülikooli vanemteadur.
Oponendid: Enn Tarvel, ajalooteaduste doktor;
Tõnu Tannberg, filosoofiadoktor, Tartu Ülikooli dotsent
Kaitsmine toimub 20. septembril 2012. aastal algusega kell 16 Tallinna Ülikooli Ajaloo instituudi saalis, Rüütli tn 10, Tallinn

SISUKORD
Lühendid ............................................................................................................................... 11
Sissejuhatus ........................................................................................................................... 17
Probleemi püstitus ja põhimõisted .................................................................................... 38
Historiograafia ja allikad .................................................................................................. 43
Metodoloogilisi lähtekohti ................................................................................................ 54
1. Sõjavangilaagrite süsteem NSV Liidus ............................................................................. 64
1.1 Sõjavangid NSV Liidus 1939–1941 ........................................................................... 65
1.2 Sõjavangid NSV Liidus 1941–1945 ........................................................................... 72
1.3 Sõjavangide arv .......................................................................................................... 78
1.3.1 „Interneeritud“ ..................................................................................................... 83
1.4 Sõjavangistuses hukkunud .......................................................................................... 84
Vahekokkuvõte: Sõjavangid NSV Liidus ja rahvusvaheline õigus ................................... 88
2. Sõjavangilaagrite süsteem Eesti NSVs ............................................................................ 101
2.1 Sõjavangilaagrid Eesti NSVs .................................................................................... 102
2.2 Sõjavangide arv ........................................................................................................ 121
2.3 Normid, teenistus, elamispind ................................................................................... 125
2.4 Sõjavangide töölerakendamine ................................................................................. 131
2.4.1 Sõjavangide kasutamine ENSVs ....................................................................... 139
2.5 Režiim ja valve ......................................................................................................... 157
2.5.1 Laagrisisene valve ............................................................................................. 159
2.5.2 Konvoivalve ...................................................................................................... 160
2.6 Agentuur–operatiivtöö sõjavangilaagrites ................................................................ 164
2.6.1 Agentuur-operatiivtöö sõjavangide seas ............................................................ 169
2.6.2 Agentuur-operatiivtöö isikkoosseisu seas ......................................................... 181
2.7 Poliittöö sõjavangilaagrites ....................................................................................... 183
2.7.1 Poliitkasvatustöö isikkoosseisu seas .................................................................. 184
2.7.2 Poliitkasvatus sõjavangide seas ......................................................................... 186
2.8 Sanitaarolud .............................................................................................................. 191
2.8.1 Erihaigla nr 1011 ............................................................................................... 193
2.8.2 Sõjavangide tervislik seisund ............................................................................ 196
2.8.3 Sõjavangide suremus ......................................................................................... 200
2.9 Sõjavangide repatrieerimine ..................................................................................... 204
2.10 Lätis ja Leedus asunud sõjavangilaagrid ................................................................. 210
2.10.1 Sõjavangilaagrid Lätis ..................................................................................... 211
2.10.2 Sõjavangilaagrid Leedus ................................................................................. 212
2.11 Sõjavangide tööpataljonid ....................................................................................... 214
3. Erikontingent NSV Liidus ............................................................................................... 217
3.1 NSV Liidu kodanikud Saksa relvajõudude koosseisus ............................................. 217
3.2 Kodumaareeturi määratlus ja institutsioonid............................................................. 236
3.2.1 Eri- ja kontroll-filterlaagrid ............................................................................... 239
3.3 Repatrieerimine NSV Liitu ....................................................................................... 243
3.4 Filtreerimine ja kodumaareeturite karistamise kord .................................................. 247
Vahekokkuvõte: Erikontingent ja rahvusvaheline õigus ................................................. 261
4. Erikontingent Eesti NSVs................................................................................................ 270
4.1 Nõukogude Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi kontroll-filterlaager nr 0316 ...... 270
4.1.1 Erikontingendi töölerakendamine ..................................................................... 275
4.1.2 Kontroll-filterlaagri nr 0316 Smerši osakonna tegevus ..................................... 278
4.2 Erikontingent Baltvojenmorstroi ehituspataljonides ................................................. 283
4.2.1 Baltvojenmorstroi ehitusvalitsus ....................................................................... 287
4.2.2 Baltvojenmorstroi ehituspataljonide valitsus ..................................................... 288
4.2.3 Operatiiv-tšekistlik töö Baltvojenmorstroi ehituspataljonides........................... 295
4.2.4 Baltvoenmorstroi ehituspataljonide töö ............................................................. 297
4.2.5 Elamistingimused Baltvojenmorstroi ehituspataljonides ................................... 299
4.2.6 Demobiliseerimine Baltvojenmorstroi ehituspataljonidest ................................ 303
4.3 Väljaspool Baltvojenmorstroi süsteemi tegutsenud ehitusväeosad ........................... 306
5. Eesti päritolu sõjavangid Nõukogude sõjavangistuses .................................................... 310
5.1 Eesti päritolu sõjavangid ........................................................................................... 316
5.1.1 Aastatel 1941–1943 sõjavangi langenud ........................................................... 316
5.1.2 Eestis 1944. aastal sõjavangi langenud.............................................................. 318
5.1.3 1945. aastal vangilangenud ............................................................................... 324
5.2 Läänetsoonidesse sattunud eesti päritolu sõjavangid ................................................ 328
5.2.1 Repatrieerimine Eestisse ................................................................................... 329
5.2.2 Eestlastest (lätlastest ja leedulastest) sõjavangide küsimuse tõstatumine
rahvusvahelisel areenil ............................................................................................... 335
5.2.3 Väljaandmised läänetsoonidest ......................................................................... 340
5.2.4 Väljaandmised Rootsist ..................................................................................... 342
5.2.5 Väljaandmised Soomest .................................................................................... 344
5.3 Sõjavangide arvust .................................................................................................... 347
5.4 Filtreerimine ja karistamine ...................................................................................... 352
5.4.1 Filtreerimine ...................................................................................................... 352
5.4.2 Vangilaagritesse mõistetud sõjavangid ............................................................. 359
5.5 Kombinaadi nr 7 (Sillamäe uraanirikastustehas) ehituspataljonid 1946–1952 ......... 364
5.5.1 Tööjõud ............................................................................................................. 370
5.5.2 Ehituspataljonid Sillamäel ................................................................................. 378
Kokkuvõte ........................................................................................................................... 386
Viiteallikad .......................................................................................................................... 414
LISAD ................................................................................................................................ 443
Lisa 1. Sõjavangide kohtlemise konventsioon. Alla kirjutatud Genfis 27. juulil 1929 .. 443
Lisa 2. “Instruktsioon sõjavangide pidamisest NKVD laagrites.” Kinnitatud NSV
Liidu NKVD käskkirjaga nr 001067, 7. augustist 1941 ................................................. 457
Lisa 3. NSV Liidu “Sõjavangide määrustiku” (1941) ja Haagi IV konventsiooni
(1907) võrdlus ................................................................................................................. 463
Lisa 4. Sõjavangid ja erikontingent NSV Liidus ............................................................ 470
Tabel 1. NSV Liidu MVD GUPVI sõjavangide arvestus 1. jaanuari 1949 seisuga ... 470
Tabel 2. NSV Liidu kodanikud (sh 1939/1940 okupeeritud territooriumite
elanikud) Saksa relvajõududes. .................................................................................. 472
Tabel 3. NKVD erilaagrid 1942. aasta alguse seisuga .............................................. 472
Tabel 4. NSV Liidu NKVD kontroll-filterlaagrid ja üksikud laagrijaoskonnad 1.
jaanuari 1946 seisuga ................................................................................................ 473
Lisa 5. Sõjavangilaagrite süsteem Eesti NSVs ............................................................... 474
Tabel 1. Sõjavangilaagrite isikkoosseis 1. aprilli 1948 seisuga ................................. 474
Tabel 2. Laagrijaoskonnad 1. jaanuari 1948 seisuga ................................................. 475
Lisa 6. ENSV MVD sõjavangilaagri nr 135 struktuur 1948. aasta alguse seisuga .... 476
Lisa 7. Sõjavangilaager nr 279........................................................................................ 480
Tabel 1. ENSV MVD sõjavangilaagri nr 279 struktuur 1945. aasta juuni seisuga .... 480
Tabel 2. Sõjavanglaagri nr 279 vangide arv ja tervislik seisund 1946. aastal (kuu
lõpu seisuga) ............................................................................................................. 480
Lisa 8. Sõjavangilaager nr 286........................................................................................ 481
Tabel 1. ENSV MVD sõjavangilaagri nr 286 struktuur 1948 aasta mai seisuga ....... 481
Tabel 2. Sõjavangilaagri nr 286 rahvuslik koosseis 1945–1947 ............................... 485
Tabel 3. Laagris nr 286 kinnipeetavad auastmete järgi 1. juuli 1948 seisuga ........... 485
Tabel 4. Sõjavangilaagri nr 286 majanduslikud põhinäitajad 1945–1949 ................. 486
Tabel 5. Sõjavangide liikumine sõjavangilaagris nr 286 aastatel 1944–1949 ........... 486
Tabel 6. Sõjavangide suremus sõjavangilaagris nr 286 aastatel 1944–1949 ............. 487
Lisa 9. Sõjavangilaager nr 287........................................................................................ 488
Tabel 1. ENSV MVD sõjavangilaagri nr 287 struktuur 1947. aasta aprilli seisuga .. 488
Tabel 2. Sõjavangide liikumine sõjavangilaagris nr 287 aastatel 1944–1947 ........... 490
Tabel 3. Sõjavangide jaotus sõjavangilaagris nr 287 tööjõukategooriate järgi
1945–1947 (%) .......................................................................................................... 491
Tabel 4. Sõjavangide jaotus sõjavangilaagris nr 287 auastmete ja rahvuse järgi
1945–1947 ................................................................................................................. 491
Lisa 10. Sõjavangilaager nr 289 ...................................................................................... 492
Tabel 1. ENSV MVD sõjavangilaagri nr 289 struktuur 1948. aasta aprilli seisuga .. 492
Tabel 2. Sõjavangilaagrist nr 289 surnud sõjavangid ................................................ 494
Tabel 3. Sõjavangide arv ja rahvuslik koosseis sõjavangilaagris nr 289 aastatel
1945–1949 (1. jaanuari seisuga) ................................................................................ 495
Tabel 4. Sõjavangilaagrist nr 289 läbikäinud rahvused ............................................. 495
Tabel 5. Sõjavangide liikumine sõjavangilaagris nr 289 ........................................... 496
Tabel 6. Sõjavangilaagrist nr 289 läbikäinute arv 1944–1950 .................................. 497
Tabel 7. Sõjavangilaagri nr 289 objektid ja kasutatav tööjõud 1945–1949 ............... 497
Lisa 11. Sõjavangilaagri nr 331 laagrivalitsuse struktuur 1947. aasta alguse seisuga .... 498
Lisa 12. Sõjavangilaagri nr 392 struktuur 1945. aasta oktoobri seisuga ........................ 501
Lisa 13. Sõjavangide arv ja jagunemine Eestis asunud sõjavangilaagrites ..................... 505
Tabel 1. Sõjavangide koosseis rahvuse järgi 1. oktoobri 1946, 1. aprilli 1947 ja 1.
aprilli 1948 seisuga ................................................................................................... 505
Tabel 2. Sõjavangide koosseis auastme järgi 1. oktoobri 1946, 1. aprilli 1947 ja 1.
aprilli 1948 seisuga ................................................................................................... 506
Tabel 3. Sõjavangide ja interneeritute liikumine ....................................................... 507
Lisa 14. NSV Liidu NKVD GULAG’i süsteemi vangilaagrite ja NSV Liidu NKVD
UPVI/GUPVI sõjavangide- ja interneeritute laagrite toidunormide võrdlus 1939–1946
(grammides) ................................................................................................................... 509
Lisa 15. Sõjavangide töölerakendamine ......................................................................... 510
Tabel 1. Sõjavangide rakendamine 1945. aasta juuni seisuga ................................... 510
Tabel 2. EK(b)P KK Büroo otsus juunist 1945 tööstusobjektidele sõjavangide
limiidi kinnitamisest .................................................................................................. 511
Tabel 3. Sõjavangide jaotus majandusorganisatsioonide vahel 10. oktoobri 1945
seisuga ....................................................................................................................... 512
Tabel 4. Sõjavangide limiit ja nende töölerakendamine 11.veebruar 1946 ............... 513
Tabel 5. NSV Liidu Riikliku kaitsekomitee limiidid 1946. aasta mai seisuga .......... 514
Tabel 6. Sõjavangide töölerakendamine 1947. aasta veebruari seisuga .................... 515
Tabel 7. Sõjavangide limiidid ja tegelikult rakendatavad sõjavangid 1. mai 1948
seisuga ....................................................................................................................... 517
Tabel 8. Sõjavangide tööjõu limiidid 1948. augusti seisuga ..................................... 519
Tabel 9. Sõjavangide tööjõu kasutamine 1947. aastal ............................................... 520
Tabel 10. Põllukultuuride külviala plaan ja tegelik külvipind 1. juuli 1948 seisuga
(hektarites) ................................................................................................................ 520
Tabel 11. Hobuste sigade ja veiste arv sõjavangilaagrite majapidamistes 1. juuni
seisuga 1947 ja 1948 ................................................................................................. 521
Tabel 12. Eesti NSV NKVD/MVD sõjavangilaagrite tööjõu kasutamine 1945–
1949 (%) .................................................................................................................... 521
Tabel 13. ENSV sõjavangilaagrite finantskokkuvõte (tuh.rbl) .................................. 522
Lisa 16. Režiim ja valve ................................................................................................. 523
Tabel 1. 484. üksiku konvoipataljoni struktuur 1. jaanuari 1945 seisuga .................. 523
Tabel 2. 41. üksiku konvoibrigaadi koosseisud ja dislotseerumine 1945. aasta
märtsi seisuga ............................................................................................................ 525
Tabel 3. 48. konvoivägede diviisi koosseisud 22. novembri 1945 seisuga ............... 525
Tabel 4. 392. konvoipolgu struktuur 1. augusti 1947 seisuga ................................... 526
Tabel 5. 392. konvoipolgu garnisonid 27. oktoobri 1947 ja 19. augusti 1949
seisuga ....................................................................................................................... 530
Tabel 6. 392 konvoipolgu diskokatsioon ja valveteenistus 1. märtsi ja 1. detsembri
1949 ja 1. jaanuari 1950 seisuga ............................................................................... 531
Tabel 7. 392. NKVD konvoipolgu poolt teostatav sõjavangide valve 1946 aasta 1.
märtsi seisuga ............................................................................................................ 533
Lisa 17. Sõjavangide põgenemised ................................................................................. 534
Tabel 1. Põgenemised Eestis asunud sõjavangilaagritest 1945. aastal ...................... 534
Tabel 2. Eesti NSV NKVD/MVD sõjavangilaagritest põgenenud sõjavangid .......... 534
Lisa 18. Sanitaarolud ...................................................................................................... 535
Tabel 1. Diagnoositud surmajuhtumid NSV Liidu NKVD/MVD sõjavangilaagrites
1941–1948 ................................................................................................................. 535
Tabel 2. ENSV MVD Erihaigla nr 1011 struktuur 1948 aasta septembri seisuga ..... 536
Tabel 3. Evakuatsioonihaigla/erihaiglast nr 1011 läbikäinud sõjavangide arv .......... 537
Tabel 4. Eesti NSV NKVD/MVD sõjavangilaagrite tööjõufond 1946–1949 (1.
jaanuari seisuga) ........................................................................................................ 538
Lisa 19. Sõjavangide suremus......................................................................................... 539
Tabel 1. Eesti NSV NKVD/MVD sõjavangilaagrites surnud sõjavangid ................. 539
Tabel 2. Sõjavangilaagri nr 286 (287, 332, 331) kalmisturaamat .............................. 539
Tabel 3. Sõjavangide erihaigla nr 1011 kalmisturaamatud ........................................ 540
Tabel 4. Sõjavangilaagri nr 135 kalmisturaamatud ................................................... 540
Tabel 5. Sõjavangilaagri nr 289 kalmisturaamat ....................................................... 541
Tabel 6. Sõjavangide kalmistud ................................................................................. 542
Tabel 7. Kalmisturaamatute järgi Eestis Lätis ja Leedus surnud sõjavangid ja
interneeritud .............................................................................................................. 543
Tabel 8. ENSV Siseministeeriumi arvestus sõjavangide haudade kohta 1958. aasta
seisuga ....................................................................................................................... 544
Lisa 20. Sõjavangide repatrieerimine .............................................................................. 545
Tabel 1. Sõjavangide liikumine sõjavangilaagris nr 135 august kuni november
1949 ........................................................................................................................... 545
Tabel 2. Sõjavangide liikumine sõjavangilaagris nr 289 august kuni november
1949 ........................................................................................................................... 546
Tabel 3. Sõjavangide repatrieerimine ........................................................................ 547
Lisa 21. Lätis ja Leedus asunud sõjavangilaagrid ........................................................... 549
Tabel 1. Lätis asunud sõjavangilaagrid erihaiglad ja üksikud tööpataljonid 1. juuli
1946 seisuga .............................................................................................................. 549
Tabel 2. Leedus asunud sõjavangilaagrid 1944–1948 ............................................... 550
Lisa 22. Repatrieerimine Eesti NSVsse .......................................................................... 551
Tabel 1. 1945–1953 Eestisse repatrieeriud inimesed ................................................ 551
Tabel 2. 1944. aasta lõpuks Eestis kontrolli läbinud isikud ....................................... 552
Lisa 23. Kontroll-filterlaager nr 0316 ............................................................................. 553
Tabel 1. Kontroll-filterlaagri nr 0316 juhtkond 1. jaanuaril 1946 .............................. 553
Tabel 2. Kontroll-filterlaagri nr 0316 sõjaväestatud valve struktuur 8. augusti 1945
seisuga ....................................................................................................................... 556
Tabel 3. Kontroll-filterlaagrist nr 0316 majandusorganisatsioonidesse saadetud
erikontingent. 1. septembri 1945 seisuga .................................................................. 557
Lisa 24. Baltvojenmorstroi ehituspataljonid ................................................................... 558
Tabel 1. Baltvojenmorstroi valitsuse struktuur ja koosseis 16. augustil 1946 ........... 558
Tabel 2. Baltvojenmorstroi ehituspataljonide valitsuse struktuur 30. mail 1945 ....... 559
Tabel 3. Baltvojenmorstroi insener-tehniline ja administratiiv-majanduslik kaader
16. augustil 1946 ja 1. jaanuaril 1947 ........................................................................ 562
Tabel 4. 1. veebruari 1945 seisuga Baltvojenmorstroi käsutusse antud
erikontingent ............................................................................................................. 563
Tabel 5. 1946. a II poolaasta jooksul Baltvojenmorstroi ehituspataljonidest
demobiliseerimisele kuulunud ................................................................................... 564
Lisa 25. Kalmisturaamatute järgi filterlaagrites surnud eestlastest lätlastest ja
leedulastest sõjavangid ja interneeritud ......................................................................... 565
Lisa 26. Valik lühielulugusid .......................................................................................... 567
Registrid .............................................................................................................................. 595
Isikunimede register ........................................................................................................ 595
Kohanimede register ....................................................................................................... 600
Summary ............................................................................................................................. 607
Elulookirjeldus .................................................................................................................... 624
Curriculum Vitae ................................................................................................................. 626
==================================================================


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 06 Sept, 2012 12:56 
Eemal
Liige

Liitunud: 02 Juul, 2004 12:39
Postitusi: 3561
Arvutis lugemiseks viide: http://e-ait.tlulib.ee/262/


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 12 Sept, 2012 21:04 
Eemal
Liige
Kasutaja avatar

Liitunud: 23 Jaan, 2006 15:10
Postitusi: 2928
Asukoht: Kodutares
Huvitav, kuid natuke nagu lühike... Kas jäi allikaid väheks või surus aeg peale... :scratch:

terv
o

_________________
Miski siin ilmas ei saa viibida nii sügavas vaikuses kui surnud inimene.
Frederic Manning


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 13 Sept, 2012 8:28 
Eemal
Liige
Kasutaja avatar

Liitunud: 07 Jaan, 2005 16:02
Postitusi: 3222
Asukoht: Tallinn
Tsiteeri:
Huvitav, kuid natuke nagu lühike... Kas jäi allikaid väheks või surus aeg peale...


Noo-jah, nii ta on. Kuid eks iga teemat saab ju tegelikult suisa lõputuna selle sügavikku tungides vaagida. Ja sellel ei tulegi lõppu. Teen ise praegu ühte asja ja lausa lootusetuse tunne tuleb peale, sest lõpp ei paista. Iga järgmise korraga, kui selle käsile võtan, on lisandunud uut teavet ja mõtteid, milliseid ei taha kohe kuidagi välja jätta ja - jälle tuleb midagi ümber teha ja lisada, ja parandada, ja ümberjärjestada, ja ... Ja nii päevast-päeva. Krt küll! Peaks vist lihtsalt südame kõvaks tegema ja enam mitte miskit materjali uurima, et sellele värgile ometi kord punkt panna. :roll:

_________________
Postitusi lugedes kasuta kôigepealt oma aju (NB!! peaaju) HOMO SAPIENS !!! (e. foorumlane)

Stellung halten und sterben!!


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 13 Sept, 2012 15:23 
Eemal
Liige
Kasutaja avatar

Liitunud: 28 Juul, 2005 16:35
Postitusi: 29601
Meenutab mulle enda diplomitöö tegemist, sai siis võetud hunnik raamatuid, nädal aega õppepuhkust ja kui mõtted paberile kõik said ning töö vormistatud oli, selgus, et töö pikkus on ca 140 lehekülge nõutud 70 asemel. No mida teha.....esitasingi selliselt, kiideti heaks ja sain väga hea hinde ka kokkuvõtvalt, verbaalses kõhulahtisuses keegi ei süüdistanud. Tegelt sai juba kooli ajal kirjandivõistlusi võidetud, eks see oli vist abiks :roll:

_________________
/Veelgi hullem on see, et koos kohustusliku patriootliku riigioptimismi kehtestamisega nõrgeneks paratamatult ka meie ohutaju, mis on enesealalhoiuks vältimatult vajalik instinkt/ S. Mikser 2014.


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 13 Sept, 2012 18:49 
Eemal
Liige

Liitunud: 28 Dets, 2004 21:45
Postitusi: 2150
See on ikka huumor, ma loodan 8)

oleeg kirjutas:
Huvitav, kuid natuke nagu lühike... Kas jäi allikaid väheks või surus aeg peale... :scratch:

terv
o


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 13 Sept, 2012 20:02 
Eemal
Liige
Kasutaja avatar

Liitunud: 23 Jaan, 2006 15:10
Postitusi: 2928
Asukoht: Kodutares
Tsiteeri:
See on ikka huumor, ma loodan 8)


...
...ja oleme punktide andmisel jõudnud lõpusirgele ning 12 punkti lähevad ... (trummipõrin) ... Hr. Mart Oravale!

Aplaus!!!

:P

terv
o

_________________
Miski siin ilmas ei saa viibida nii sügavas vaikuses kui surnud inimene.
Frederic Manning


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 21 Sept, 2012 19:14 
Eemal
Liige

Liitunud: 02 Mär, 2006 22:40
Postitusi: 596
üle 600 lehekülje ei ole piisav?
äkki sa ei vaadanud sissejuhatusest kaugemale?
siin otselink täisverisoonile http://e-ait.tlulib.ee/262/1/kaasik_peeter_dok.pdf


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 21 Sept, 2012 21:56 
Eemal
Liige
Kasutaja avatar

Liitunud: 23 Jaan, 2006 15:10
Postitusi: 2928
Asukoht: Kodutares
Ma ei vaja otse- ega ümbernurgalinke, nägin töö trükieksemplari veel enne teema loomist...

Ega väga vahet ei ole, kas pikkuseks on 500 või 700 lk. Mõlemad on selle töö jaoks liiga suured numbrid...

Tsiteeri:
äkki sa ei vaadanud sissejuhatusest kaugemale?

Ma ei jõudnud sinnanigi! Sisukorrast piisas :write:

NB! Ma ei ole ainuke ja kaugeltki mitte originaalne neid mõtteid avaldades.

terv
o

_________________
Miski siin ilmas ei saa viibida nii sügavas vaikuses kui surnud inimene.
Frederic Manning


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 22 Sept, 2012 23:36 
Eemal
Moderaator

Liitunud: 14 Dets, 2004 14:44
Postitusi: 1133
Tubli töö ära tehtud ja vist Moskvaski ära käidud (vähemalt on seal viiteid otse RGVA allikatele, sh ka sõjajärgsetele)? Tore, et see teema nüüd ka eesti keeles pikemalt lahti kirjutatud on.
Aga paistab, et doktoritööde latt on meil väga madalale lastud. Eriti venekeelsete allikate nimed kubisevad kirjavigadest -- see tekitab kahtlusi, kas ka tõlkeid ja tabelinumbreid saab usaldada? Ja Kombinaat nr 7 polnud mitte Sillamäe uraanirikastustehas, vaid uraanitehas (või uraanimaagi rikastustehas). Jne. Loodetavasti ilmub see varsti ka raamatuna ja siis ehk parandab toimetus need vead ära.


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 23 Sept, 2012 1:20 
Eemal
Liige

Liitunud: 01 Dets, 2005 23:09
Postitusi: 2228
Tsiteeri:
Aga paistab, et doktoritööde latt on meil väga madalale lastud. Eriti venekeelsete allikate nimed kubisevad kirjavigadest


Vaevalt, et keegi komisjonis neid venekeelseid allikate pealkirju viitsis (süvenenult) lugeda. Aga ausalt öeldes on see pigem siiski kolmandajärguline asi. Selle põhjal ma küll lati kõrgust ei mõõdaks. Samas ei kurdaks ka mina töö pikkuse üle. Kui ei viitsi tervet tööd lugeda, siis võid alati ainult kokkuvõtet lugeda. Tõsi antud töö puhul tekitab natuke arusaamatust ulatuslik poleemika sissejuhatuses seoses tänapäevaste ajaloopoliitiliste arengutega, kus lausa asutakse lahkama 1941. aasta Saksa-NSVL sõja alguse probleemi, tuues sisse Suvorovi "teooriad" jne.


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 23 Sept, 2012 13:17 
Eemal
Liige

Liitunud: 28 Dets, 2004 21:45
Postitusi: 2150
Kapral Karu kirjutas:
Loodetavasti ilmub see varsti ka raamatuna ja siis ehk parandab toimetus need vead ära.


Raamatuna on ilmunud juba, kuid kuuldavasti kogemata, s.t ametniku tehnilise vea tõttu.


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
 Teema pealkiri: Re: Peeter Kaasiku doktoritöö NL sõjavangipoliitikast
PostitusPostitatud: 05 Mär, 2014 12:22 
Eemal
Liige
Kasutaja avatar

Liitunud: 29 Dets, 2012 20:55
Postitusi: 761
Kahjuks ei suutnud kirjanduse loetelust leida seda dokumentide kogumikku:

Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР.1941-1951. Отчетно-информационные документы. Том 5, книга 1.
Составители: М. Загорулько, С. Сидоров, Нонна Тархова, Е. Цунаева
ISBN 5-9233-0421-X; 2005 г.
Tsiteeri:
В 5-м томе впервые публикуются рассекреченные архивные документы и материалы из фондов Российской государственного военного архива об итогах деятельности региональных структур Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР за 1941-1951 гг. В книгу включены отчеты, обзоры, докладные записки, справки и истории лагерей, отделов по делам военнопленных и интернированных республик, краев, областей 13 экономических районов бывшего СССР. Публикуемые документы характеризуют работу, проделанную сотрудника ми региональных структур по руководству содержанием военнопленных, их медико-санитарному обеспечению, трудо­вому использованию, а также по организации и проведению политической работы среди военнопленных, их репатриации на родину. В 1-ю книгу тома вошли документы по Северо-Западному, Западному, Центральному, Поволжскому Северо-Кавказскому, Закавказскому, Казахстанскому экономическим районам СССР. Сборник снабжен введением, комментариями и необходимыми указателями.
В предыдущих томах серии опубликованы нормативные документы и материалы НКВД-МВД СССР и его цен­трального органа - УПВИ-ГУПВИ по работе с военнопленными и интернированными в 1939-1956 гг. (т. 1, 2000 г.) документы и материалы о пребывании военнопленных на территории Сталинграда и области в 1943-1954 гг. (т. 2 2003 г.); отчетно-информационные документы отделов ГУПВИ НКВД-МВД СССР за 1941-1952 гг. (т. 4, 2004 г.).
Представляет интерес для историков, социологов, политологов, а также специалистов аналитических центров политических, государственных, общественных (ветеранских, краеведческих) организаций - всех, кто интересуется проблемами войны и мира, историей и последствиями Великой Отечественной и Второй мировой войны.

_________________
Aga lapsed on Teil toredad!


Üles
 Profiil Saada privaatsõnum  
 
Näita postitusi eelmisest:  Sorteeri  
Tee uus teema Vasta teemale  [ 13 postitust ] 

Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]


Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist


Sa ei saa teha uusi teemasid siin foorumis
Sa ei saa postitustele vastata siin foorumis
Sa ei saa muuta oma postitusi siin foorumis
Sa ei saa kustutada oma postitusi siin foorumis
Sa ei saa postitada siin foorumis manuseid

Otsi...:
Hüppa:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Eestikeelne tõlge phpbb.ee poolt