www.militaar.net
http://www.militaar.net/phpBB2/

Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=68&t=28174
1. leht 27-st

Autor:  Lemet [ 01 Okt, 2012 10:40 ]
Teema pealkiri:  Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

http://www.postimees.ee/990662/korrakai ... usib-lukus

Tsiteeri:
Korrakaitsjate suu püsib lukus

Kriis politseis on viinud selleni, et vaid veerand patrullpolitseinikest vaevub teatama kõigist enda suhtes toime pandud rünnakutest, mis karistusseadustiku kohaselt on kriminaalkuritegu.

Sellise järelduseni jõudis tänavune sisekaitseakadeemia lõputöö, millega Postimehel võimaldati tutvuda pärast eraldi päringut. Miks? Lõputöö autor polnud oma nime laiemast avalikustamisest huvitatud ja seetõttu pole see töö avalikkusele kättesaadav.

Keeruline tõendada

Pealkirja «Korrakaitsepolitseiametnike vastu suunatud rünnete mõju» kandva lõputöö järeldus on hirmutav. Ehkki karistusseadustik näeb võimuesindaja suhtes toime pandud vägivalla või solvamise eest üheselt ette kriminaalkaristuse, on Eestis lastud asjadel minna kergema vastupanu teed.

Selgub, et enamik politseinikest võtab enda solvamist või füüsilist rünnet töö loomuliku osana. Lõputöös küsitleti 391 korrakaitsepolitseinikku, mis on umbes kolmandik kõigist Eesti patrullpolitseinikest.

Selgus, et vaid veidi vähem kui veerand (23,8 protsenti ehk 93 ametnikku) neist teatas hiljem kõigist enda suhtes toime pandud rünnakutest.

Veelgi hullem oli tõdemus, et politseis on rohkem (24,3 protsenti ehk 95 ametnikku) isegi neid töötajaid, kes pole pidanud vajalikuks teatada ühestki nende vastu toime pandud ründest. Seda põhjusel, et nad on enamasti suutnud konfliktolukorra ise lahendada. 38,4 protsenti vastanuist tunnistas, et andsid teada vaid osast rünnetest.

Lõputööst selgub, et sugugi kõik teatamata jäänud juhtumid pole tühised. Nii näiteks jätsid suusõnalisest rünnakust hiljem teatamata isegi need 43 politseinikku (11 protsenti) vastanuist, kellele nende aadressil kõlanud solvangud hiljem vaimseid kannatusi tekitasid.

Tervelt 20 ametnikku (5,1 protsenti) jätsid teatamata rünnakust, mis rikkus nende varustust ja vormiriietust. Kolm politseinikku jätsid aga teatamata ründest, mille tõttu olid nad hiljem sunnitud võtma haiguslehe. 19 politseinikku (4,9 protsenti) jätsid teatamata ründest, kus nad said küll kehalisi vigastusi, ent need ei vajanud hilisemat arstiabi.

Rünnetest teatamata jätmise põhjused on erinevad. Näiteks mainiti sageli, et löömistest ja politseinike pihta sülitamisest ei teatata üldjuhul seetõttu, et nende rünnetega lihtsalt ei tegelda või siis jääb alustatud kriminaaluurimine märkimisväärse tulemuseta.

72 ametnikku (18,4 protsenti vastanuist) leidis, et kriminaalasju lõpetatakse liialt kergekäeliselt, 63 ametnikku (16,1 protsenti) pidas aga hilisemaid karistusi liialt kergeks. 44 vastajat (11,2 protsenti) märkis, et juhtkond ei paku neile kui kallaletungi ohvrile mingit tuge.

Lisaks olevat mitmed solvamised toimunud tunnistajate juuresolekuta ja nii olevat selle hilisem tõendamine politseinike arvates keeruline. Koguni 147 vastanut (37,6 protsenti vastanutest) ei pidanud end verbaalse rünnaku puhul ohvriks ehk Eestis on tekkimas olukord, kus paljud politseinikud lepivad enda sõimamisega.

Seetõttu seab lõputöö autor kahtluse alla fakti, et teenistuse jooksul on rünnatud 62 protsenti kõikidest patrullpolitseinikest. Pigem tuleb rünnakuid ette palju rohkem, nendib autor.

Autoriteeti napib

Seda, et politseinikevastane vägivald on jõudnud statistilisse haripunkti, tõestab ka värskelt Postimehe palvel justiitsministeeriumis võimuesindajate suhtes toime pandud vägivallakuritegude sisu kiire analüüs. See näitab, et keskmiselt on prokuratuur alustanud tänavu politseinikevastaste rünnete lahendamiseks kriminaalmenetlust kahel korral nädalas.

Kaheksa kuuga alustatud 65 kriminaalmenetlust politseiametniku suhtes toime pandud vägivallajuhtumite asjus on absoluutne rekord.

Mis põhjusel küsitluste põhjal rahva seas aina suuremat, praegu 85-protsendilist populaarsust nautiva ametkonna tavatöötajaid üha enam rünnatakse, vajaks kindlasti eraldi analüüsi.

Tõsi, enamik tänavusest 65 vägivallajuhtumist on seotud suuliste rünnakutega. Sellistega, kus politseinikku ähvardatakse kas tappa või talle lihtsalt viga teha. Ent ometi näitab see kasvavat lugupidamatust tänavatööd tegevate politseinike suhtes.

Sellise tõdemusega nõustub osaliselt ka politsei- ja piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonna operatiivbüroo juht Toomas Malva.

«Politseinikud näevad, et nende ründamine ei too kaasa mõjusat ja kiiret karistust. Inimesed omakorda tunnevad, et nad võivad politseinikele vastu hakata ja karistus selle eest ei ole vältimatu. Nii see asi paisub,» ütleb ta.

Õigusteadlased asuvad viimasel ajal seisukohale, et politseiniku suuline ründamine ei tohikski olla kriminaalkuritegu.

«Mina julgen sellele seisukohale väga vastu vaielda. Kui tavakodanik võib solvangu eest taanduda ja lihtsalt lahkuda, siis politseiniku puhul on eemaldumine välistatud,» lausub Malva, kelle hinnangul mõjub saba sorgus taandumine hävitavalt politseiorganisatsiooni autoriteedile.

Malva sõnul töötab amet praegu intensiivselt olukorra normaliseerimise kallal ning kavatseb aasta lõpuks õigusloome parandamiseks teha oma ettepanekud.

Autor:  ants431 [ 01 Okt, 2012 17:10 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Mõni hakkajam politseinik peaks vahelduseks mõnele aktiivsemale ründajale kuuli kerre saatma, või tapva rusikahoobi andma. siis on tükis ajaks rahu majas. Igaks juhuks võiks sõber kogu protseduuri filmida, et hilisemate süüdistajatele ja telekas oleks hea näidata.

Autor:  rbl [ 01 Okt, 2012 17:44 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Suurbritannias saab politsei ilusti ilma relvata hakkama. Meil võiks see niisamuti olla.

Autor:  davidsoniharald [ 01 Okt, 2012 17:47 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Saab saab ilusti hakkama. Paar nädalat tagasi lasti kaks tükki maha.

Autor:  rbl [ 01 Okt, 2012 17:54 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Seni on ilusti kakkama saadud ja tõenäoliselt saadakse edaspidi ka. Relvastatud politseinikke on niisamuti maha lastud.

Autor:  taara [ 01 Okt, 2012 18:00 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Tõeliselt asjalik ressursside kasutamine

Autor:  rbl [ 01 Okt, 2012 18:21 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Eeskujulik näide kuidas asju tegelikuses ajama peab nii, et keegi, ei ründaja ega rünnatav viga ei saa. Inimene kohe maha lasta on kõige lihtsam, selleks pole politseid vajagi, sellega saab sõjavägi ka ideaalselt hakkama. Ei saa aru inimestest, kes kutsuvad üles tapma, maha laskma kas tegu on isiku vaimse hälbe või provokatsiooniga? Selline asi peaks olema isegi karistatav?

Autor:  taara [ 01 Okt, 2012 18:40 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Aga sellele mõtled, et kui vend oleks jooksu pannud oma noaga? Mis võmmid siis teinud oleks. Nokut süganud või niisama järgi jooksnud ja karjunud, et "inimesed, eest ära!!!"

Maha ei peagi laskma, isegi ei teeks seda, sest ma ei kujuta ette, mis . Aga tal on olemas suured ja jämedad jalad, kuhu saab lasta. Ma usun, et reaalses situatsioonis ei hakkaks oma elu ja tervist rambo mängimisega ohtu panema säärase noakangelase vastu.

Autor:  rbl [ 01 Okt, 2012 18:58 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Oleks on sama hea kui poleks.

Tahaks ainult lasta...maha lasta...vigaseks lasta...lasta lasta lasta.

Mina sellise mõtteviisiga inimese kätte isiklikult ühtegi relva küll ei usaldaks.

Vaimselt tasakaalutud ja vähese stressitaluvusega inimesed peaksid olema pideva järelvalve all, mitte politseis töötama või relva kandma.

Autor:  oleeg [ 01 Okt, 2012 18:59 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Tsiteeri:
Korrakaitsjate suu püsib lukus ...


Lugesin ja no mida edasi, seda rohkem tekkis küsimusi. Kas see on siis nüüd kõikvõimalike küsitluste ja rahva usaldust nautinud riigistruktuuri varjukülg? Püüdsin ennast hetkeks nende nahka kujutada ja no... :evil: Midagi on ikka väga viltu... või on see
Tsiteeri:
sisekaitseakadeemia lõputöö
ajakirjanduse ette veeretamine järjekordne akadeemia PR trikk? Kumma parda poole see laevuke nüüd kaldub?

Nii ehk teisiti on naljaviskamiseks ja ilkumiseks vara: enne võiks sotti saada, et ega meie üle ei naerda...

terv
o

Autor:  taara [ 01 Okt, 2012 19:30 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Stressitaluvus ja noakangelane pole nüüd küll mingistki otsast võrreldavad või samastatavad. Vaimne puue lööb omal kergelt välja.

Autor:  rbl [ 01 Okt, 2012 20:20 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Eks lase siis kõik noaga vehkivad inimesed maha mr. ranger-danger.

Autor:  taara [ 01 Okt, 2012 20:36 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

No sa eelistad paljakäsi või nuiaga võitlema minna? Ja pead veel mind rangeriks :D

Autor:  holt [ 01 Okt, 2012 21:48 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

Nii näiteks jätsid suusõnalisest rünnakust hiljem teatamata isegi need 43 politseinikku (11 protsenti) vastanuist, kellele nende aadressil kõlanud solvangud hiljem vaimseid kannatusi tekitasid.

No ma saan loomulikult aru sellest kui antakse ametlik käik füüsilistele rünnetele, ma saan väga hästi aru ka sellest kui käik antakse tõendatavale sõimule puhtalt autoriteedi säilitamise huvides...aga rääkida sellises nutuses toonis "hilisematest vaimsetest kannatustest"? Kes meil seal politseis õieti töötavad, hea väljaõppe ja ettevalmistusega profid või 24/7 minestamise servakesel balansseerivad aadlidaamid? :P

Autor:  Nibelungen [ 01 Okt, 2012 22:21 ]
Teema pealkiri:  Re: Politseinikule nüpli andmine on tõusev trend...

rbl kirjutas:
Suurbritannias saab politsei ilusti ilma relvata hakkama. Meil võiks see niisamuti olla.

Igal pool võiks rahu maapeal olla. Aga riik, mis on tapmiste ja erinevate relvakuridegudega euroopas ja maailmas esirinnas ei saa oma korrakaitsjaid kastreerida.

1. leht 27-st Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/