www.militaar.net
https://www.militaar.net/phpBB2/

Kas sõjateadus on olemas?
https://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=74&t=39344
2. leht 2-st

Autor:  Kriku [ 29 Apr, 2017 11:31 ]
Teema pealkiri:  Re: Kas sõjateadus on olemas?

London Bridge kirjutas:
Ka minu tsiteerit võitleja hoiatab liigse stsientismi* - üäh - eest sõjateaduse valdkonnas.
Ajalool ja sellega seonduvatel aladel on IMHO üldistused siiski võimalikud, aga abstraktsiooniaste või siis täpsuse aste on teine kui Newtoni füüsikas. Ajalugu on ses mõttes mingi kaootilise süsteemi uurimise moodi. Me võime väga täpselt ennustada, kuidas käitub klaasitäis vett, kui see välja valada, aga kuidas selle käigus liigub iga üksik molekul, on võimatu öelda. Ajalooga on mu arust midagi sarnast, aga veel udusemalt kuni selleni välja, et teaduslikud üldistused lähenevad tervemõistuslikele käibetõdedele.

Kunagi tegi keegi arheoloogias magistritöö, kus analüüsis rauaaja asulakohtade paiknemist Lõuna-Eesti maastikul, võttes arvesse suurt hulka tegureid ja otsides siis statistilisi seaduspärasusi. Kui ma õigesti mäletan, siis kogu see asi jõudis umbes sinna välja, et üldjuhul oli asula lõunapoolsel nõlval vee lähedal.

Autor:  Martin Herem [ 29 Apr, 2017 15:14 ]
Teema pealkiri:  Re: Kas sõjateadus on olemas?

KVÜÕA kodulehekülg:

SÕJATEADUS JA -TEHNOLOOGIA SAI EESTIS AMETLIKULT TUNNUSTATUD TEADUSVALDKONNAKS
Avaldatud: 25.08.2016

Haridus- ja teadusministeerium võttis vastu kaitseminister Hannes Hanso ettepaneku määratleda sõjateadus ja sõjatehnoloogia iseseisva teadus- ja arendustegevuse valdkonnana.

„Sõjateaduse klassifitseerimine muudab kaitsealase teadustegevuse nähtavamaks, lisab kaalu teadustegevuse sisule ning võimaldab suurendada sõjateaduse ja –tehnoloogia teadussuuna rahvusvahelist konkurentsivõimet,“ ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse teadustöö korralduse spetsialist Kairi Talves.

Ametlik tunnustamine võimaldab edaspidi ette valmistada sõjateaduse valdkonna tippspetsialiste teadus- ja arendustegevuse, vastavate õppekavade ning magistri- ja doktorikraadide omistamise kaudu, nagu see on tavaks teistes riikides, näiteks Soomes.

Eestis on sõjateaduse ja –tehnoloogia arendamise eestvedajaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus. RUK-i tegevuse peaeesmärgiks on kaitseväe arendamise teaduslik- metoodiline toetamine ning põhiülesandeks sõjateaduse arendamise korraldamine kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. Põhiülesande täitmiseks on RUK-i peamised tegevusvaldkonnad teadusliku ja rakendusliku uurimistöö tegemine, teadus- ja arendustegevuse juhtimine KVÜÕA-s ning selle koordineerimine muude õppe- ja ametiasutustega.

Lisaks osaleb RUK kaitseväe doktrinaalsete juhisdokumentide väljatöötamises ning panustab teadus-arendustegevusega kaitseväe võimearendusse. RUK-i tegevuse peamiseks väljundiks on sõjateaduslike materjalide publitseerimine, eelkõige ETIS klassifikaatori 1.2 pälvinud teadusajakirja Sõjateadlane kaudu.

Autor:  toomasv [ 30 Apr, 2017 18:33 ]
Teema pealkiri:  Re: Kas sõjateadus on olemas?

Kriku kirjutas:
Vaatlus asendab tihtipeale eksperimenti. Teadus algab minu arust võimest üldistavaid järeldusi teha, mis ka tuleviku vaatluste puhul paika peavad.

Humanitaarteadused on loodusteadustest udusemad. St. kuna uuritakse inimeste, mitte molekulide käitumist, on asja mõjutavaid faktoreid suurusjärkudes rohkem ning alati tuleb arvestada, et vahel mõni erandlik indiviid käitubki... noh, erandlikult :) Kui vahel füüsikud hakkavad ühiskonna üle teoretiseerima, siis nad ei hooma seda ja nende jutt on tihtipeale jama. Ja meil on sellisesse ikka jõudnud füüsikud muidugi veel nooruses marksistliku teooriaga läbi ka uhutud.

Jääme ikka selle juurde, Kriku, et ei asenda see vaatlus midagi. Vaatlus on alati subjektiivne jne. Katse on ja jääb, ja selle kordamine tulevikus: sellistel tingimustel saame sellise tulemuse. Ja ei ei ole mingeid agasi. Üritasin seda teemat lahata oma tütrega, ja seletada füüsikaseadusi ja just seda, kuidas neid avastatakse. Sama kehtib matemaatika teoreemide puhul. Ratsionaalselt või loogiliselt minu arvates peaks asi olema nii, et süstematiseeritakse, analüüsitakse andmeid ja nende pealt peaks midagi uut sündima. Need peaks nagu andma aluse või põhja, mida vaadelda või midagi teha. Ja jõutakse uuele tasemele. Ma ei tea kuidas preagu, aga kui sellega tegelesin, siis isegi aine nimega Teaduslikud uurimise meetodid ei andnud selle selget vastust. Just see moment, kui sünnib midagi uut, avastatakse. Tekib mõte... Miks vahel tekib teadlasel mõte ja miks vahel mitte. :D :D

Minu jaoks on lahtiseletatud kogu nende mata teoreemide ja ka praeguste diplomitööde sisu enamvähem samasugune: alustakse lõpust tagurpidi tagasitulemist sinnamaani, mis on juba tõestatud või kontrollitud. See nagu kaks sammu edasi ja üks tagasi, kuigi peaks olema kogu aeg liikumine edasi.

Teemase tagasi tulle siis minu jaoks ei ole sõjateadust. on vaid erinevad fragmendid erinevatest teadustest. Inimesed on näiteks sotsiaalpsühholoogia ja psühholoogia osa jne. Näiteks relvast laskmine, jah, see kõige tavalisem sihtimine, on suuresti taju osa, mis aga kuulub täielikult psühholoogia valdkonda. Kõik see kauguste hindamine, nägemine, vaatlemine, see on taju osa. Siia alla kuulub ka uus digilaik. Aga lask relvast, kuuli lenda, juba puhas füüsika. Sai küll lihtne, aga tuleb tunnistada, et psühholoogiast sai psühholoogia tänu sõjaväele...

Autor:  Kriku [ 30 Apr, 2017 18:43 ]
Teema pealkiri:  Re: Kas sõjateadus on olemas?

toomasv kirjutas:
Jääme ikka selle juurde, Kriku, et ei asenda see vaatlus midagi. Vaatlus on alati subjektiivne jne. Katse on ja jääb, ja selle kordamine tulevikus: sellistel tingimustel saame sellise tulemuse. Ja ei ei ole mingeid agasi.
Siis tuleb astronoomia maha kanda?

Autor:  toomasv [ 30 Apr, 2017 22:46 ]
Teema pealkiri:  Re: Kas sõjateadus on olemas?

Kriku kirjutas:
toomasv kirjutas:
Jääme ikka selle juurde, Kriku, et ei asenda see vaatlus midagi. Vaatlus on alati subjektiivne jne. Katse on ja jääb, ja selle kordamine tulevikus: sellistel tingimustel saame sellise tulemuse. Ja ei ei ole mingeid agasi.
Siis tuleb astronoomia maha kanda?


Sa kohe pead!! :D :D Ei hakka salgama, aga astronoomiaga on keerulised lood. Õnneks on ta otseselt praeguse teemaga vähe seotud, aga jah, astronoomias ei saada kindlaid andmeid. Kõik on kaudsed. Ja ma mõtlen ikka seda, mis jääb väljaspoole meie tähesüsteemi. Jääme siin ikka meie planeedi piiridesse.
:D :D

Autor:  Kriku [ 01 Mai, 2017 8:37 ]
Teema pealkiri:  Re: Kas sõjateadus on olemas?

toomasv kirjutas:
Jääme siin ikka meie planeedi piiridesse.
Olgu. Geoloogia tuleb ka maha kanda?

2. leht 2-st Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/